Jaunumi:

Publicēts žurnāla Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti XX izdevums!

 

Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti rakstu krājums "ES ESMU ĢEOGRĀFS" 2023.gadā ietver 14 zinātniskas publikācijas angļu valodā un 6 rakstus latviešu valodā.

Tematiski izevums veltīts Latvijas Ģeogrāfijas biedrības simtgadei un rakstu krājums atspoguļo daudzveidīgo pētījumu klāstu ģeogrāfijā.

Pateicamies rakstu autoriem un anonīmajiem recenzentiem par ieguldīto darbu rakstu krājuma tapašanā.

Izdevuma 1. un 2.daļa pieejamas šeit:

Folia Geographica 20. sējums 1.daļa

Folia Geographica 20. sējums 2.daļa

 

 

Uzsākta rakstu recenzēšana

Uzsākta simtgadei veltītā Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti rakstu krājuma recenzēšana! Rakstu krājuma nosaukums "ES ESMU ĢEOGRĀFS".

Iepriekš publicētie krājumi atrodami ŠEIT


Latvijas Ģeogrāfijas biedrība izsludina pieteikšanos Folia Geographica/ Ģeogrāfiski Raksti zinātnisko rakstu krājumam, kas veltīts Latvijas Ģeogrāfijas biedrības Simtgadei


"Es esmu ģeogrāfs.
Latvijas Ģeogrāfijas biedrībai 100"
 

 

Sazinies: foliageographica@lu.lv
www.foliageographica.lu.lv

Latvijas Ģeogrāfijas biedrības valde

Folia Geographica/ Ģeogrāfiski Raksti redkolēģija

     

Par žurnālu

Zinātnisko rakstu krājums Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti ir veltīts tradicionālajai un mūsdienu ģeogrāfijai. Žurnālam ir gara vēsture, kas sākusies tā ar pirmajiem izdevumiem 1929. gadā, kad tas kopā ar 1923. gadā dibināto Latvijas Ģeogrāfijas biedrību publicēja zinātniskos rakstus. Rakstu krājums Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti ir nozīmīgs Latvijas ģeogrāfisko pētījumu žurnāls, jo tas publicē ar ģeogrāfiju saistītus rakstus, kuri atspoguļo reģionālās un tematiskās aktualitātes šajā jomās. Rakstu krājuma mērķis ir iepazīstināt ar pētījumiem, kas saistīti ar ģeogrāfiem svarīgiem jautājumiem un zinātniskām interesēm.

Papildus tam tiek publicēti arī ģeogrāfijas skolotājiem noderīgi materiāli un hronika, kas saistīta ar Latvijas Ģeogrāfijas biedrību.

Publicēšanās rakstu krājumā Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti ir piemērota ģeogrāfiem, kuri darbojas dažādās ģeogrāfijas jomā. Tas ietver pētījumus daudzveidīgās jomās un skar tēmas, kas ir būtiskas Latvijas Ģeogrāfijas biedrībai.

Rakstu krājums Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti ir brīvpieejas žurnāls, tā numuri ir pieejami tiešsaistē vai drukātā veidā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu bibliotēkā. Autori, kas publicējušies žurnālā iegūst jaunu lasītāju loku, kas palielina citējamību skaitu.

Visus iesniegtos manuskriptus, pirmkārt, vērtē žurnāla redakcija. Otrais solis ir recenzija, kuru veic neatkarīgs, anonīms recenzents. Recenzēšanas process ir anonīms, atspoguļojot augstus zinātniskās kvalitātes standartus. Tehniskie kritēriji, piemēram, kvalitāte, valodas līmenis un tehniskā kompetence ir izšķiroši, lai pieņemtu vai noraidītu iesniegto rakstu.

Publicēšanās maksa autoriem rakstu krājumā Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti nav piemērojama.

 

Kopš 2022.gada 26.februāra izdevums Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti ir iekļauts datu bāzē ERIH PLUS.