Jaunumi:

Latvijas Ģeogrāfijas biedrība izsludina pieteikšanos Folia Geographica/ Ģeogrāfiski Raksti zinātnisko rakstu krājumam, kas veltīts Latvijas Ģeogrāfijas biedrības Simtgadei


"Es esmu ģeogrāfs.
Latvijas Ģeogrāfijas biedrībai 100"
 

TĒMAS PIETEIKŠANA

Zinātniskā raksta tēmas pieteikums līdz 28.decembrim: https://ej.uz/FG_100

Raksta iesniegšana līdz 16.februārim: https://www.foliageographica.lu.lv/raksta-iesniegsana/iesniegt-rakstu/

 

Sīkāka informācija par rakstu sagatavošanas prasībām: www.foliageographica.lu.lv/autoriem/informacija/

 

Sazinies: foliageographica@lu.lv
www.foliageographica.lu.lv

Latvijas Ģeogrāfijas biedrības valde

Folia Geographica/ Ģeogrāfiski Raksti redkolēģija

     

Par žurnālu

Zinātnisko rakstu krājums Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti ir veltīts tradicionālajai un mūsdienu ģeogrāfijai. Žurnālam ir gara vēsture, kas sākusies tā ar pirmajiem izdevumiem 1929. gadā, kad tas kopā ar 1923. gadā dibināto Latvijas Ģeogrāfijas biedrību publicēja zinātniskos rakstus. Rakstu krājums Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti ir nozīmīgs Latvijas ģeogrāfisko pētījumu žurnāls, jo tas publicē ar ģeogrāfiju saistītus rakstus, kuri atspoguļo reģionālās un tematiskās aktualitātes šajā jomās. Rakstu krājuma mērķis ir iepazīstināt ar pētījumiem, kas saistīti ar ģeogrāfiem svarīgiem jautājumiem un zinātniskām interesēm.

Papildus tam tiek publicēti arī ģeogrāfijas skolotājiem noderīgi materiāli un hronika, kas saistīta ar Latvijas Ģeogrāfijas biedrību.

Publicēšanās rakstu krājumā Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti ir piemērota ģeogrāfiem, kuri darbojas dažādās ģeogrāfijas jomā. Tas ietver pētījumus daudzveidīgās jomās un skar tēmas, kas ir būtiskas Latvijas Ģeogrāfijas biedrībai.

Rakstu krājums Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti ir brīvpieejas žurnāls, tā numuri ir pieejami tiešsaistē vai drukātā veidā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu bibliotēkā. Autori, kas publicējušies žurnālā iegūst jaunu lasītāju loku, kas palielina citējamību skaitu.

Visus iesniegtos manuskriptus, pirmkārt, vērtē žurnāla redakcija. Otrais solis ir recenzija, kuru veic neatkarīgs, anonīms recenzents. Recenzēšanas process ir anonīms, atspoguļojot augstus zinātniskās kvalitātes standartus. Tehniskie kritēriji, piemēram, kvalitāte, valodas līmenis un tehniskā kompetence ir izšķiroši, lai pieņemtu vai noraidītu iesniegto rakstu.

Publicēšanās maksa autoriem rakstu krājumā Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti nav piemērojama.

 

Kopš 2022.gada 26.februāra izdevums Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti ir iekļauts datu bāzē ERIH PLUS.