Galvenā redaktore

Zaiga Krišjāne, Latvijas Universitāte, Latvija

Redaktore

Elīna Apsīte-Beriņa, Latvijas Universitāte, Latvija

Tematiskie redaktori:

Māris Kļaviņš, Latvijas Universitāte, Latvija

Normunds Stivriņš, Latvijas Universitāte, Latvija

Zaiga Krišjāne, Latvijas Universitāte, Latvija

 

Starptautiskā redkolēģija:

Andris Bauls,  Latvijas Universitāte, Latvija

Jusi Sakari Jauhiainens, Oulu Universitāte, Somija

Māris Kļaviņš, Latvijas Universitāte, Latvija

Normunds Stivriņš, Latvijas Universitāte, Latvija

Daniels Gēlers, Bambergas Universitāte, Vācija

Maija Rozīte, Biznesa Augstskola Turība, Latvija

Donatas Burneika, Lietuvas Sociālo pētījumu centrs, Lietuva

Deivids Makolums, Sentendrjūsas Universitāte, Skotija

Kelevs Seps, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte, Igaunija

Juris Soms, Daugavpils Universitāte, Latvija

Irīna Molodikova, Centrāleiropas Universitāte, Ungārija