Žurnāls Folia Geographica/ Ģeogrāfiski Raksti

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte ar Latvijas Ģeogrāfijas Biedrību

foliageographica@lu.lv

www.foliageographica.lu.lv